Pretražite novosti:
Upisi u 1. godinu 2019./2020.
Upisi u 1. godinu 2019./2020.
Interreg-IPA CBC
croatia.cochrane.org

STEM stipendije

Poštovani,

obavještavamo Vas kako je Ministarstvo znanosti i obrazovanja u svrhu provedbe dodjele državnih STEM stipendija u akademskoj godini 2018./2019. svim redovitim studentima studijskih programa u STEM područjima znanosti na adrese elektroničke pošte evidentirane u sustavu AAI@EduHr uputilo obavijest s uputama za provjeru podataka.

Studenti ispravnost svojih podataka o broju ECTS-a i prosjeku ocjena, odnosno rezultatu državne mature, provjeravaju na poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr/. U navedenu aplikaciju studenti se prijavljuju putem vlastitog AAI@Edu.Hr elektroničkog identiteta. Svim studentima bit će ujedno dodijeljena jedinstvena identifikacijska oznaka kojom će nakon objave rang-lista moći utvrditi svoju mjesto na rang-listi.

Ukoliko studenti primijete da njihovi podaci u aplikaciji nisu ispravni vezano uz broj ECTS-a i prosjek ocjena, u svrhu ispravka podataka potrebno se je žurno obratiti visokom učilištu.

Ukoliko nisu ispravno navedeni podaci o rezultatima državne mature, potrebno se je obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na adresu elektroničke pošte stem-stipendije@mzo.hr.

Za sve ostale informacije studenti se mogu obratiti koordinatoru za STEM stipendije na visokom učilištu ili Ministarstvu znanosti i obrazovanja na adresu elektroničke pošte stem-stipendije@mzo.hr.

Podatke je moguće ispraviti zaključno do 7. studenog 2018. godine do 12 h. Ukoliko do navedenog vremena podaci ne budu ispravljeni, u obzir će se uzeti podaci koji su navedeni u aplikaciji te će Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti na temelju tih podataka izraditi rang-liste.

Ukoliko student na svoju adresu elektroničke pošte unutar sustava AAI@EduHr iz nekog razloga ne zaprimi predmetnu obavijest, napominjemo kako ona nije preduvjet za konkuriranje za državnu STEM stipendiju te svi studenti, neovisno o zaprimanju e-maila, mogu svoje podatke provjeriti na poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr/.

Za sve ostale informacije možete se obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na stem-stipendije@mzo.hr.

S poštovanjem,

Uprava za visoko obrazovanje

Ministarstvo znanosti i obrazovanja


*********************************************

Sincerely,
 
we inform you that the Ministry of Science and Education, which is in charge for granting of state STEM scholarships for the academic year 2018/2019 sent an invitation to all full-time students to their email addresses registered in the AAI @ EduHr system to check the entered data.
 
Students check the accuracy of their ECTS points data and the grade point average, or the result of the Croatian state graduation exam, at the link: https://stemstipendije.mzo.hr/. In this application, students sign up with their own AAI@Edu.Hr electronic identity. At the same time, all students will be assigned a unique password for monitoring of their rank on the ranking list after the rankings are published.
 
If students find that their data regarding ECTS points and the grade point average are incorrect, they must contact the higher education institution for the purpose of correcting the data.
 
If the data of the Croatian state graduation exam results are not correct, students should contact the Ministry of Science and Education at the email address stem-stipendije@mzo.hr.
 
For all other information, students can contact the STEM scholarship coordinator at the higher education institution or the Ministry of Science and Education at the email address stem-stipendije@mzo.hr.
 
Data must be corrected until November 7th, 2018, till 12:00. If the data are not corrected, the data listed in the application will be taken into account and the State Aid Grants Commission will produce rankings on the basis of these data.
 
If a student does not receive the relevant notice to his email address within the AAI @ EduHr system, please note that it is not a prerequisite for compete for the state STEM scholarship, and all students, regardless of the receipt of an email, can check their information on the link: https : //stemstipendije.mzo.hr/.
Students should regularly monitor the Ministry's web site and the official Facebook STATE STEM scholarship page.
 
For all other information students can contact the Ministry of Science and Education at stem-stipendije@mzo.hr.
 
IMPORTANT:
Please note that only students with EU citizenships and a permanent stay in the Republic of Croatia have to right to compete for STEM scholarship.
 
  Ispiši stranicu