Pretražite novosti:
Natječaj za upis u 1. godinu Medicina na engleskom 2021./2022.
Natječaj za upis u 1. godinu Medicina na engleskom 2021./2022.

Oglas za podnošenje prijava za izbor na položaj predstojnika zavoda

Oglas za podnošenje prijava za izbor na položaj predstojnika zavoda
Fakultetsko vijeće je na svojoj 34. redovitoj sjednici održanoj 23. srpnja 2020. odlučilo o pokretanju postupka izbora predstojnika svih zavoda kojima mandat prestaje 30. rujna 2020., a za razdoblje od 1.listopada 2020. do 30. rujna 2023. te svim nastavnicima, zaposlenicima Fakulteta u znanstveno-nastavnim zvanjima upućuje
 
O G L A S (pdf)
 
ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA IZBOR NA POLOŽAJ PREDSTOJNIKA ZAVODA
 
I. Ovim OGLASOM pokreće se postupak izbora predstojnika svih zavoda Fakulteta.
 
II. Imenuju se stručna povjerenstva za provođenje postupka izbora (dalje: Povjerenstvo) za svaki zavod kako slijedi:

II. a) ZAVOD ZA ANATOMIJU, HISTOLOGIJU I EMBRIOLOGIJU:

prof. dr. sc. Katarina Vukojević
prof. dr. sc. Ante Punda
prof. dr. sc. Darko Modun

II. b) ZAVOD ZA INTEGRATIVNU FIZIOLOGIJU:

prof. dr. sc. Mirna Saraga Babić
prof. dr. sc. Marko Ljubković
prof. dr. sc. Darko Modun 

II. c) ZAVOD ZA NEUROZNANOST:

prof. dr. sc. Maja Valić
prof. dr. sc. Mirna Saraga Babić
prof. dr. sc. Darko Modun 

II. d) ZAVOD ZA TEMELJNU I KLINIČKU FARMAKOLOGIJU:

izv. prof. dr. sc. Ivana Mudnić
prof. dr. sc. Janoš Terzić
prof. dr. sc. Marijan Saraga 

II. e) ZAVOD ZA FARMACIJU, TOKSIKOLOGIJU I FARMAKOGENETIKU:

izv. prof. dr. sc. Boris Lukšić
prof. dr. sc. Ante Punda
prof. dr. sc. Ante Tonkić 

II. f) ZAVOD ZA BIOLOGIJU I HUMANU GENETIKU:

prof. dr. sc. Ante Punda
izv. prof. dr. sc. Renata Pecotić
prof. dr. sc. Zoran Valić 

III. Zadaća je Povjerenstva pribaviti prethodno mišljenje dekana o programima pristupnika i predložiti Fakultetskom vijeću predstojnika zavoda.
 
IV. Pristupnik za izbor na funkciju predstojnika zavoda, koji mora biti nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju, podnosi svoj program rada Povjerenstvu do 1. rujna 2020., bilo osobno ili putem pošte. Ispiši stranicu