Pretražite novosti:
Upisi u 1. godinu 2020./2021.
Upisi u 1. godinu 2020./2021.
Interreg-IPA CBC
croatia.cochrane.org

Naputak za postupak obrane diplomskog rada na Medicinskom fakultetu

Naputak za postupak obrane diplomskog rada na Medicinskom fakultetu
MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU
Katedra za diplomski ispit 
 
Split, 1.7.2020. god. 
 
NAPUTAK ZA POSTUPAK OBRANE DIPLOMSKOG RADA 
 
Poštovane kolegice i kolege,

trenutna lokalna epidemiološka situacija dozvoljava organizaciju “uživo” obrana diplomskog rada, ali uz pridržavanje sljedećih naputaka:

1. Ukoliko je obrana diplomskog rada planirana u prostorima Fakulteta preporuka je koristiti seminarske dvorane u novoj B zgradi, uz obvezan razmak od 30 minuta između dvije obrane kako bi se prostor mogao prozračiti i očistiti.

2. Broj gostiju na obrani ne smije prelaziti 10 (ne računajući studenta, povjerenstvo i mentora).

3. Svi sudionici se u dvoranama trebaju smjestiti na primjeren način uvažavajući razmak od 1,5 metara, a na ulasku u zgradu potrebno je izvršiti dezinfekciju ruku.

4. Kod pozivanja gostiju na obranu molim da vodite računa i o lokalnoj epidemiološkoj situaciji odakle Vaš gost dolazi, je li gost ili član njegovog kućanstva u obavezi samoizolacije, je li bio u kontaktu u zadnjih 14 dana s osobom pozitivnom na SARS-CoV-2, kao i o tome ima li respiracijskih simptoma i/ili povišenu tjelesnu temperaturu (u tom slučaju nikako nije dozvoljen dolazak).

5. Nije dozvoljena organizacija čašćenja, kao ni nepotrebno zadržavanje u prostorima Fakulteta nakon završetka obrane rada.

6. Kod obrana koje se organiziraju u prostorima Klinika/Zavoda/Odjela ili općenito u bolničkim prostorima molim da se pridržavate svih općih mjera koje bolnica propisuje. Kod obrana koje se organiziraju u tim prostorima gosti nisu dozvoljeni.

7. Molim da budete odgovorni i da se ponašate u skladu s važećim preporukama HZJZ. 
 
Ukoliko se lokalna epidemiološka situacija značajnije promjeni, Naputak će se promijeniti u skladu s tim. 
 
Pročelnik Katedre za diplomski ispit:
izv. prof. dr. sc. Joško Božić Ispiši stranicu