Pretražite novosti:
Upisi u 1. godinu 2020./2021.
Upisi u 1. godinu 2020./2021.
Interreg-IPA CBC
croatia.cochrane.org

Intervju s prof. Antom Tonkićem novim dekanom Medicinskog fakulteta u Splitu

Intervju s prof. Antom Tonkićem novim dekanom Medicinskog fakulteta u Splitu
Na 12. izvanrednoj sjednici Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, održanoj 14. svibnja 2020., za novog dekana izabran je prof. Ante Tonkić, dosadašnji prodekan za nastavu i studentska pitanja. Dana 28. svibnja 2020. godine Senat Sveučilišta u Splitu jednoglasnom odlukom potvrdio je izbor prof. Ante Tonkića za dekana Medicinskog fakulteta u Splitu u mandatnom razdoblju 2020./2023. Na dužnost će stupiti dana 1. listopada 2020. godine.

Prof. Ante Tonkić rođen je u Splitu, gdje je završio osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je također magistrirao i doktorirao. Od 1994. godine zaposlen je kao internist-gastroenterolog u KBC-u Split. U znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u katedri Interna medicina Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu izabran je 2014. godine. Pročelnik je katedre Interna medicina te pročelnik kliničkog Odjela za upalne bolesti crijeva, KBC-a Split.

Autor je 112 stručnih i znanstvenih publikacija s više od 1000 citata. Koautor je prve digitalne nastavne platforme na Medicinskom fakultetu u Splitu za nastavu iz predmeta Interna medicina. Voditelj je projekta koji sufinancira Europska unija iz europskog socijalnog fonda “Razvoj, unaprjeđenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju”. Član je Executive Committee Medical School Regiomed, Coburg, Germany. Nacionalni je predstavnik za upalne bolesti crijeva (European Crohn’s and Colitis Organisation) te je predsjednik Sekcije za praćenje H.pylori infekcije Hrvatskog gastroenterološkog društva. Redoviti je član American Gastroenterological Association (AGA).

Dobitnik je dviju rektorovih plaketa za stručni, znanstveni i nastavni rad (Sveučilište Mostar 2019. i Sveučilište Split 2020.).

Vi i dr. Željko Ivančević dobitnici ste plaketa Sveučilišta u Splitu za izuzetan doprinos unaprjeđenju nastavnog procesa. Recite nam nešto o tome?

– To je zajednički nastavni projekt koji je inicirao dr. Željko Ivančević i na njemu duži niz godina blisko surađujemo. Taj projekt je bitan zato što je to prva digitalna nastavna platforma (koja sadržava više recentnih udžbenika iz područja interne medicine) na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, a koja studentima omogućava praćenje nastavnog programa u kontekstu kliničke medicine zasnovane na dokazima.

Još neki od aktualnih projekata?

– U programskom razdoblju 2014.-2020., objavljena su 3 natječaja iz Europskog socijalnog fonda za visoka učilišta (Hrvatski kvalifikacijski okvir, Internacionalizacija visokog obrazovanja i Stručna praksa). Medicinski fakultet u Splitu je jedina sastavnica Sveučilišta u Splitu i jedini medicinski fakultet u RH koji je kao prijavitelj, odnosno nositelj dobio EU sufinanciranje na sva tri natječaja. Općenito, na razini RH, uz Medicinski fakultet u Splitu su samo još dva fakulteta dobila EU sufinanciranje na sva tri natječaja. U okviru IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – BiH – Crna Gora 2014.-2020., Medicinski fakultet u Splitu je kao prijavitelj jedino visoko učilište na području Hrvatske, BiH i Crne Gore koje je dobilo EU sufinanciranje na oba javna poziva (projekti SLEEP MEDICINE i MADE).

U tijeku je provedba projekta “Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse na Medicinskom fakultetu u Splitu” kojem sam voditelj. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu stručne prakse i ojačati kompetencije osoblja za razvoj modela učenja kroz rad te omogućiti stjecanje radnog iskustva studentima povećanjem zastupljenosti stručne prakse na Medicinskom fakultetu u Splitu. Ukupna vrijednost projekta je 3.954.244,63 kune.

Kakve su danas mogućnosti za bavljenje znanstvenim radom s obzirom na to da medicina stalno napreduje? Ima li dovoljno novca za znanost?

– Što se tiče znanstvene produkcije, Medicinski fakultet u Splitu je uistinu vrhunska ustanova koja je jasno prepoznata na nacionalnom i međunarodnom planu. Za kvalitetan znanstveno-istraživački rad nužno je osigurati poticajnu znanstvenu atmosferu, povećati ulaganja u infrastrukturu te povećati broj projekata, a posebno broj međunarodnih istraživačkih projekata. Jedan od primarnih ciljeva uprave bit će izrada strategije znanstvenog razvoja Medicinskog fakulteta u Splitu za razdoblje 2021. -2027.

Što se radi u vezi zadržavanja mladih znanstvenika u Lijepoj našoj?

– Kod nas se svaki mladi znanstvenik može ostvariti, može otići na edukaciju u SAD kao i zemlje EU-a. Problem je u tome što bi ti mladi znanstvenici trebali biti bolje plaćeni te je danas vrlo teško zadržati mlade znanstvenike.

Koji su planovi za unaprjeđenje standarda studenata Medicinskog fakulteta, na čemu ćete posebno raditi tijekom mandata?

– Što se tiče kratkoročnih ciljeva vezanih za studente, poboljšati ćemo i unaprijediti kvalitetu nastave na svim razinama, pomaknuti početak nastave – umjesto u 8 sati, u 9 sati s ciljem povećanja kvalitete spavanja i akademskog uspjeha. Zatim ćemo organizirati ured/savjetovalište za naše studente kako bi im pomogli ne samo u učenju već i, općenito, u njihovom svakodnevnom životu. Također planiramo unaprijediti sustav nagrađivanja izvrsnih studenata.

Što se tiče dugoročnih ciljeva, planiramo uvođenje studijskih programa Dentalne medicine i Farmacije na engleskom jeziku, radit ćemo intenzivno na digitalnoj transformaciji, uvođenju studentske Smart X kartice (eIndeksa). Još jedna od bitnih stavki jest i uspostava rada Simulacijskog centra kojim bi se značajno poboljšale praktične vještine i znanja studenata za svakodnevni klinički rad.

U multikulturalnom ozračju koje vlada na našem fakultetu radit ćemo na razvoju mentorskog programa na dvjema razinama, studentskoj i nastavničkoj. Htjeli bismo postulirati naš fakultet kao centar izvrsnosti za stjecanje praktičnih znanja i vještina. Dakle, nije nam cilj da student položi samo pismeni ispit.

A ciljevi za unaprjeđenje nastavničkog standarda?

– Planiramo unaprijediti nastavni proces i educirati nastavnike u tehnikama podučavanja i prijenosa znanja kao i komunikacijskim vještinama. Izraditi ćemo mehanizme i postupke za praćenje i periodičku reviziju studijskih programa trajne medicinske izobrazbe te razviti mrežne aplikacije za upravljanje podacima i dokumentacijom vanjskih suradnika. Kao vrlo važnu stavku izdvojio bih i poticanje dolaznih i odlaznih mobilnosti nastavnika, kao i različitih oblika edukacije i usavršavanja nastavnika. Definirat ćemo postupak i provoditi anketiranje nastavnika i suradnika o njihovom mišljenju o samoj nastavi, nastavnom preopterećenju te znanstvenom i stručnom radu.

Tko će biti vaši najbliži suradnici?

– Uspješno rukovođenje kompleksnim i renomiranim visokim učilištem moguće je jedino koordiniranim i kompetentnim timskim radom. Funkcije prodekana obnašati će prof. Renata Pecotić (prodekanica za nastavu i studentska pitanja), prof. Katarina Vukojević (prodekanica za znanost, poslijediplomske studije i međunarodnu suradnju), prof. Ante Punda (prodekan za financije i upravljanje), prof. Darko Modun (prodekan za studij Farmacije), doc. Ivan Galić (prodekan za studij Dentalne medicine) te prof. Joško Božić (prodekan za studij Medicine na engleskom jeziku).

Jedna od glavnih stavki Medicinskog fakulteta je i znanost, odnosno ulaganje u znanost. Što ćete raditi na tome polju?

– Ono što planiramo jest razvijanje sustava znanstvenoistraživačkog rada za studente kao i osnaživanje suradnje voditelja pretkliničkih i kliničkih istraživanja u cilju poticanja translacijskih istraživanja. Također ćemo raditi na razvijanju novih oblika potpore za mlade istraživače te osnivanje fonda za financiranje publiciranja u “open access” časopisima. I ovdje želimo studente dovesti u samo središte istraživanja!

Tekst: Mila Puljiz
Foto: Dalibor Gabela Ispiši stranicu