Obiteljska medicina

v.d. Pročelnika Katedre:
prim. Dragomir Petric, dr. med., viši predavač

Opći podaci o kolegiju Obiteljska medicina


Popis studija na kojima katedra drži nastavu:
Medicina
Nastavnici

Plan i program predmeta Obiteljska medicina


Ispiši stranicu