Opće informacije o nastavnom bloku

Medicinska Humanistika I

Opće informacije i struktura kolegija


Cilj nastavnog kolegija Medicinska humanistika I je pomoći studentima da se na početku studija lakše snađu na Fakultetu, da dobiju sve potrebne informacije i upoznaju se sa svim što je novo, a što ih očekuje tijekom studiranja. Blok je stoga strukturiran u nekoliko logičkih cjelina, koje nazivamo modulima.

Prvi dan: 3. listopada 2011., dan je dobrodošlice, i svečani čin prvog susreta sa studijem. Dobrodošlicu novim studentima poželit će prof. Dragan Ljutić, dekan, i prof. Dolores Biočina-Lukenda, prodekanica za Studij dentalne medicine. Prof. Zoran Đogaš, prodekan za nastavu, objasnit će kako je ustrojen nastavni program, a g. Josip Barić, voditelj studentske referade, pravila i obveze studenata vezane s upisima u studiske godine, ovjerama i prijavljivanjem ispita.
Prof. Grković će objasniti načela ponašanja i postupanja u kontaktu s mrtvima, u dvoranama za sekciju i obdukciju. Prof. Marija Definis, sa Katedre za medicinsku humanistiku, upoznat će studente s ustrojem i sadržajem novog predmeta. Prof. Vladimir Šimunović, voditelj predmeta "Kliničke vještine", upoznat će studente s ustrojem i sadržajem ovog predmeta.
Završnu riječ imat će student  Ante Babić, predsjednik studentske udruge, koji će upoznati studente s njigovim pravima i obvezama, mogučnosti dobijanja pomoći i potpore tijekom studiranja, te o ustroju studentskih udruga, društava i sekcija.

Dani koji slijede, od 4.-7. listopada, kroz niz predavanja će pružiti informacije koje bi studentima trebale pomoći tijekom studija.

 

Nastava je organizirana u nekoliko logičkih cjelina, koje smatramo važnim, i nalazi se u podkategoriji "Struktura kolegija"


Ciljevi, sadržaj, i očekivane kompetencije koje student stječe usvajanjem predviđenog nastavnog gradiva detaljno su opisani u "Sadržaj i kompetencije"

Organizacija nastave, rasporedi, studentske skupine i sve informacije važne za pristupanje i polaganje ispita moguće je naći u podkategoriji "Organizacija nastave".

U podkategoriji "Materijali za učenje" studenti će naći ne samo spiskove preporučene literature, već i linkove koji će ih voditi izravno do udžbenika, skrupta, članaka i prezentacija, fotografija i video isječaka. Sve što je potrebno za uspješno ovladavanje planiranim nastavnim sadržajem i uspješno polaganje ispita načazi se na ovoj stranici.

Važna napomena: preporučujemo studentima da pogledaju predavanja i prije i poslije nastave - to je najučinkovitiji način učenja.


Najzad, mogučnost komunikacije. Sve što nije jasno, za svaki savjet koji je studentu potreban, za svako pojašnjenje ili zakazivanje konsultacija, uvijek se s kratkom e-mail porukom možete obratiti nastavniku.

1. Struktura i sadržaj kolegija

2. Očekivani rezultati - kompetencije

3. Organizacija nastave

4. Materijali za učenje

5. Komunikacija
  

Ispiši stranicu