Natječaj za izbor glavnog urednika časopisa CMJ (20.02.2017.)

Na temelju članka 16. Sporazuma o časopisu Croatian Medical Journal (u daljnjem tekstu: CMJ), Upravni odbora časopisa Croatian Medical Journal, donosi sljedeću
  
ODLUKU O OBJAVI NATJEČAJA
ZA IZBOR GLAVNOG UREDNIKA ČASOPISA CMJ
  
I.             Pozivaju se svi zainteresirani nastavnici, zaposlenici Medicinskih fakulteta u Zagrebu,  Splitu i Rijeci, izabrani u znanstveno-nastavna zvanja, koji ispunjavaju propisane uvjete, da u roku 15 dana,   računajući od dana objave ove odluke na službenim mrežnim stranicama suvlasnika časopisa, mogu podnijeti prijave za izbor glavnog urednika CMJ-a.
 
II.            Uvjeti za izbor glavnog urednika:
                1.            završen studij medicine;
                2.            izbor u znanstveno-nastavno zvanje u području Biomedicine i zdravstva i na   radno mjesto kod jednog od suvlasnika časopisa CMJ;
                3.           postojanje znanstvenih radova iz polja i grane u kojoj je izabran u znanstveno-nastavno zvanje, te kojima je značajno unaprijedio znanost, pri čemu se posebno cijeni međunarodna   afirmacija i     priznatost njegova znanstvenog rada odnosno njegov značaj u nacionalnom okviru;
                4.            posjedovanje upravno-administrativnih sposobnosti;
                5.            posjedovanje iskustva u vođenju i uređivanju publikacija;
                6.            dokazan ugled među nastavnicima i znanstvenicima;
da nije povrijedio etička i akademska načela pri publiciranju znanstvenih, nastavnih i stručnih radova.
      
 
 
III.          Prijava treba sadržavati:
1.            ponudu;
2.            isprave o ispunjavanju uvjeta,
3.            životopis.
               
 
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu)  dostavljaju se na adresu:
 
 
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3 Ispiši stranicu