Istraživačka skupina za detekciju i određivanje sredstava ovisnosti

Istraživačka skupina za detekciju i određivanje sredstava ovisnosti

Cilj je osvješćivanje zdravstvenih djelatnika o postojanju problema sa NPT-om koji je svakim danom sve veći te daljnja edukacija i postupanje sa pacijentima i biološkim uzorcima.

Istraživačka skupina za detekciju i određivanje
sredstava ovisnosti

 Detection and determination of
addictive substances
Voditeljica:
 Prof. dr. sc. Davorka Sutlović
 
Opis istraživanja
Nove psihoaktivne tvari, NPT (engl. „new psychoactive substances“, NPS), poznate pod nazivom dizajnerske droge (internetske droge, kemikalije za istraživanja, „legalice“) su tvari bez terapijske vrijednosti, koja djeluje na mentalno zdravlje, ponašanje i percepciju te predstavlja prijetnju javnom zdravlju. One su analozi ili kemijski derivati kontroliranih droga, dizajnirane da postignu učinke slične kontroliranim drogama, ali se, dok se ne otkriju i ne uvrste, ne nalaze na Popisu droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga. Uporaba novih psihoaktivnih tvari uočena je najčešće kod mladih rekreativnih korisnika. Međutim, ona se također pojavljuje i u populaciji problematičnih korisnika droga. Zdravstveni problemi odnose se na povećan broj intravenskih korisnika droga, psihičke probleme i fizička oštećenja. U istraživanjima su se također  koristili već postojeći epidemiološki i anamnestički podatci ovisnika koji su uključeni u supstitucijski metadonski program održavanja u Splitsko- Dalmatinskoj županiji od 2001. do 2015. godine s posebnim osvrtom na trendove pojave i konzumacije različitih tvari, nedostatke liječenja, te na rizike predoziranja i smrtnost.
U Splitsko-dalmatinskoj županiji se tijekom turističke sezone održava velik broj glazbenih festivala koji također utječu na širenje novih psihoaktivnih tvari.


Projekti
Praćenje intoksikacija novim psihoaktivnim tvarima analizom uzoraka urina
Voditeljica: prof. dr. sc. Davorka Sutlović
Izvor financiranja: Vlada RH-Ured za suzbijanje zlouporabe droga, Sporazum između EU centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama i Ureda broj GA.17.RTX.028.1.0.
Trajanje projekta: 13. 6. 2018. - 10. 12. 2018.

Intoksikacije novim psihoaktivnim tvarima - Protokol postupanja
Voditeljica: prof. dr. sc. Davorka Sutlović
Izvor financiranja: Vlada RH-Ured za suzbijanje zlouporabe droga, Sporazum između EU
centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama i Ureda broj GA.17.RTX.028.1.0.
Trajanje projekta: 29.6.2017. - 14.12.2017.

Project for strengthening information exchange between Italy and South East Europe neighbouring countries on New Psychoactive Substances I-SEE
Voditeljice: Marija Definis-Gojanović/Davorka Sutlović
Izvor financiranja: JUST/2013/ACTION GRANTS
Trajanje projekta: 5.1.2015. - 4.1.2017.

 
Članovi tima/ suradnici
Prof.dr.sc. Marija Definis-Gojanović,
Prof.dr.sc. Davorka Sutlović,
dr.sc. Maja Veršić Bratinčević,
Željko Ključević, dr.med.
Livia Slišković, mag. biol.
 
Planovi budućih istraživanja 
 

Područja istraživanja: ...

 
Ispiši stranicu