Pretražite novosti:
Upisi u 1. godinu 2020./2021.
Upisi u 1. godinu 2020./2021.
Interreg-IPA CBC
croatia.cochrane.org

Raspisuju se izbori za članove Studenskog zbora Medicinskog fakulteta u Splitu

Raspisuju se izbori za članove Studenskog zbora Medicinskog fakulteta u Splitu
Na temelju članka 12. st. 2. Pravilnika za provedbu izbora predstavnika studenata u Studentski zbor Sveučilišta u Splitu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Splitu, donosim
 
ODLUKU (pdf)

l.

Raspisuju se izbori za članove Studentskog zbora Medicinskog fakulteta u Splitu za razdoblje od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2022.

II.

lzbori će se održati 24. srpnja 2020. godine (petak) na Medicinskom fakultetu u Splitu u vremenu od 8 do 20 sati u predvorju Fakulteta, Šoltanska 2, Split (zgrada "A", Križine) 

III.

Ovom odlukom stavlja se van snage odluka o raspisivanju izbora od  19. lipnja 2020., klasa: 003-05/20-03/0001, ur. broj: 2181-198-01-01-20-0081..


Dekan

prof. dr. sc. Zoran Đogaš


Odluka dekana o imenovanju Izbornog povjerenstva (pdf)

Odluka dekana o imenovanju Povjerenstva za prigovore (pdf) Ispiši stranicu