Defended theses

Doctoral theses defended at the TRIBE doctoral program:

Andabaka Tea
Babić Andrija
Baković Marija
Banožić Adriana
Barčot Ognjen
Bašić (ex Drnasin) Željana
Biočić Marina
Borić Katarina
Borić Matija
Borić Krste
Bošnjak Kuharić Dina
Brčić Luka
Brkovic Tonci
Bukić Josipa
Buljan Ivan
Bušelić Garber Ivana
Ćurković (Stipčić) Ana
Davidović Vrljičak Nikolina
Došenović Svjetlana
Ferhatović Lejla
Garritty Chantelle Marie
Gelemanovic Andrea
Glonti Ketevan
Hamel Candyce
Hrabar Jerko
Jeličić Kadić Antonia
Jerić Milka
Jurić Diana
Kostić Sandra
Ključević Nikola
Ključević Željko
Leskur Dario
Lešin Mladen
Lušić Kalcina Linda
Malički Mario
Markotić Filipa
Marković Domagoj
Mastelic Angela
Matana Antonela
Meštrović Zoran
Milat Ana Marija
Maxwell Lara
Mustapić Sanda
Petkovic (ex O'Neill) Jennifer
Poklepović Peričić Tina
Pranić Shelly
Prkić Ivana
Puharić Drita
Restović Ivana
Rod Eduard
Roguljić Marija
Roje Blanka
Runjić Edita
Sharp Melissa
Stevens Adrianne
Šarlić Lenko
Šešelja Perišin Ana
Šimundić Munitić Marija
Tokalić Ružica
Tomljenović Helena
Viđak Marin
Vuica Ana
Vuka Ivana 
     
     
     
     
   
    
   
 
   

Print page