Diplomski rad

Povjerenstvo za diplomski ispit

Prof. dr. sc. Dolores  Biočina-Lukenda
e-mail: dolores.biocina-lukenda@mefst.hr

Izv. prof. dr. sc. Katarina Vilović
e-mail: katarina.vilovic@mefst.hr

Doc. dr. sc. Vedrana Čikeš Čulić
e-mail: vedrana.cikes.culic@mefst.hr


- Teme diplomskih radova (pdf)
- Upute za prijavu i postupak obrane diplomskog rada (docx)
- Obrazac - prijava teme diplomskog rada (docx)
- Obrazac - postupak završne ovjere indeksa (docx)
- Smjernice za izradu diplomskog rada (pdf)

- Podatci za unošenje radova u repozitorij diplomskih radova Dabar (dotx)
- Postupak izrade diplomskog rada u svezi javne objave (doc)
  Ispiši stranicu