Odjel zdravstvenih studija

Voditelj nastave na studiju:
prof. dr. sc. Mladen Boban

Popis predmeta koje organizira katedra na Odjelu zdravstvenih studija:

Redovni preddiplomski sveučilišni studiji Sestrinstvo, Primaljstvo, Fizioterapija, Radiološka tehnologija, Medicinska laboratorijska dijagnostika


Farmakologija

1. Cilj i svrha predmeta
Student treba usvojiti osnovna znanja o lijekovima: temeljni principi  farmakokinetike i farmakodinamike, nepoželjni učinci lijekova, nabavljanje, pohrana, promet, doziranje i načini primjene lijekova.

2. Kompetencije
Po završetku kolegija student će znati osnove farmakologije, značaj prepoznavanja neželjenih i štetnih djelovanja lijekova te brze i odgovarajuće intervencije pri pojavi simptoma anafilaksije, što čini svakodnevicu u radu viših medicinskih sestara. Student će kroz niz predavanja ovladati osnovnim farmakološkim pojmovima, mehanizmima djelovanja lijekova, čimbenicima farmakološkog odgovora te uočiti osobitosti primjene lijekova u pojedinim organskim poremećajima. Nadalje, bit će sposoban razlučiti neželjena i štetna djelovanja lijekova, prepoznati simptome anafilaktične reakcije te  razumjeti farmakokinetiku i farmakodinamiku lijekova s kojima će se najčešće susretati u svojoj praksi (analgetika, antimikrobnih lijekova, antihistaminika, lokalnih anestetika i drugih).

3. Udžbenici
Bulat M, Geber J, Lacković Z (ur): Medicinska farmakologija, Medicinska naklada Zagreb, 2001. (izabrana poglavlja)

Dodatna literatura:
Katzung BG. (urednik) "Temeljna i klinička farmakologija", hrvatski prijevod 14. izdanja, Zagreb, Medicinska naklada, 2020. - web stranica Medicinske naklade (Basic and Clinical Pharmacology. 14th edition. New York: McGraw-Hill Education; 2018.)

Katzung & Trevor's Pharmacology Examination and Board Review. 12th edition. New York: McGraw-Hill Education; 2019.


4. Nastavni plan - 2021/2022

5. Preliminarni izvedbeni raspored - 2021/2022
OBAVIJEST: bez obzira na prethodno dogovoreni raspored, zbog trenutne epidemiološke situacije sva predavanja do kraja turnusa bit će održana u online izvedbi.


6. Katalog znanja - 2021/2022
Napomena: posljednja verzija kataloga znanja objavljena je 8.11.2021. godine.

7. Predavanja i seminari

Seminarska skupina A: studenti Sestrinstva
Seminarska skupina B: studenti Radiološke tehnologije i Fizioterapije
Seminarska skupina C: studenti Primaljstva i Medicinske laboratorijske dijagnostike

Popis svih studenata - 2021/2022
Raspored studenata po seminarskim skupinama - 2021/2022


8. Ispit
Ispiti se organiziraju nakon odslušane nastave. Ispitu mogu pristupiti samo oni studenti kojima je potvrđeno uredno pohađanje nastave.
Ispit je pismeni i sastoji se od 60 pitanja sa po 5 ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan točan.

Raspon ocjena:
30-36 dovoljan (2)
37-44 dobar (3)
45-52 vrlo dobar (4)
53-60 izvrstan (5)

9. Komunikacija sa studentima
imudnic@mefst.hr
djuric@mefst.hr
mgrahovac@mefst.hr

Ispitni rokovi:
I. 22.11.2021. 18:50, B101, B103, B104
Molimo studente da unaprijed provjere raspored studenata po prostorijama dostupan ovdje i da dođu 10 minuta prije početka ispita pred dodijeljenu predavaonicu, poštujući sve epidemiološke mjere. Studenti sa sobom moraju imati indeks.

II. 22.7.2022.

Pismeni ispit na 2. roku održat će se u petak, 22.7.2022., s početkom u 15:30 u prostorijama B zgrade Medicinskog fakulteta.
Raspored studenata prema prostorijama možete pronaći ovdje.


III. 29.8.2022.
IV. 12.9.2022.

 

Izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo


Farmakologija

Nastavni plan - 2021/2022

Online izvedbeni raspored - 2021/2022
Napomena: posljednja verzija učitana 2.3.2022.


Popis studenata - 2021/2022

Ispitni rokovi:
I. 14.3.2022.

Pismeni ispit na 1. roku održat će se u ponedjeljak, 14.3.2022., s početkom u 18:00 u prostorijama B zgrade Medicinskog fakulteta.
Raspored studenata prema učionicama možete pronaći na sljedećem linku: Raspored za pismeni ispit
Molimo studente da dođu barem 10 minuta prije početka ispita i da obvezno sa sobom imaju indeks.


II. 22.7.2022. 
Pismeni ispit na 2. roku održat će se u petak, 22.7.2022., s početkom u 15:30 u prostorijama B zgrade Medicinskog fakulteta.
Raspored studenata prema prostorijama možete pronaći ovdje.

III. 
IV. 

 
 
 
Ispiši stranicu