PsihijatrijaKroz kliničke aktivnosti i predavanja iskusnih doktora i znanstvenih putovanja u Psihijatrijsku bolnicu na otoku Rabu, moći ćete u potpunosti iskusiti kako je biti psihijatar. Aktivno ćete sudjelovati u znanstvenim događajima našeg grada te preko filmskih večeri koje se održavaju u večernjim terminima na Fakultetu imati ćete priliku analizirati psihološki karakter filmskih likova.
  Ispiši stranicu