Medicina spavanjaGlavni fokus Medicine spavanja su poremećaji sna i kvaliteta sna općenito. Uz pomoć raznih aktivnosti koje se uglavnom temelje na aktivnom sudjelovanju u radu našeg Centra za medicinu spavanja radeći sa pacijentima i učeći kako tumačiti njihovu kvalitetu sna, možete naučiti sve o ovoj još nepotpuno istraženoj grani neuroznanosti. Štoviše, nudimo vam mogućnost izrade znanstvenih radova koje možete prezentirati na kongresima neuroznanosti.
  Ispiši stranicu