Pretraživanje elektroničkih izvora

Pretraživanje baza podataka i ostalih dostupnih elektroničkih izvora moguće je sa svih računala u Knjižnici kao i s vlastitih prijenosnih računala putem bežične veze s internetom koja je moguća u svim prostorima Knjižnice.

Poveznica za spajanje smartphone uređaja na bežičnu mrežu (potreban AAI identitet za autorizaciju)

Rado ćemo vam pomoći u odabiru odgovarajuće baze, postavljanju strategije pretraživanja, provjeri dostupnosti potpunoga teksta rada koji vam je potreban i sl. Također ćemo sami za vas pretražiti dostupne izvore, ako to od nas zatražite. Ispiši stranicu