Klasifikacijski sustav za medicinske knjižnice

  Napredovanja   Ocjenski radovi   Bibliometrijska potvrda   Dostava PDF članaka/poglavlja    Katalog

Knjižnična je građa iz područja biomedicine i zdravstva raspoređena prema američkom klasifikacijskom sustavu NLM (National Library of Medicine) koji se ažurira od 19. st. Svakoj je publikciji u spremištu dodijeljena oznaka mjesta (signatura) na temelju te klasifikacije. Američki je sustav odabran budući da se SAD smatra domovinom medicinskog knjižničarstva. 
Za građu iz drugih područja, a koja je dio knjižničnog fonda, za označavanje se koristi klasifikacijski sustav LCC  Kongresne knjižnice (Library of Congress). 
Katalog se može pretraživati i pomoću signature tako da se odabere kriterij pretraživanja po signaturi, a zatim se upiše klasifikacijska oznaka područja i razmak. 
  

 

LCC klasifikacijski sustav


BF    PSIHOLOGIJA
BJ    ETIKA
BL    RELIGIJE
D      POVIJEST
G      GEOGRAFIJA. ANTROPOLOGIJA
H      SOCIJALNE ZNANOSTI
HM  SOCIOLOGIJA
      POLITIČKE ZNANOSTI
K      PRAVO
L       OBRAZOVANJE
P      JEZIK I KNJIŽEVNOST
Q      ZNANOST
QD    KEMIJA
QH    BIOLOGIJA
 

NLM klasifikacijski sustav


QS    Ljudska anatomija
QT    Fiziologija
QU    Biokemija. Biologija stanica i genetika
QV    Farmakologija
QW   Mikrobiologija. Imunologija
QX    Parazitologija. Vektori bolesti
QY    Klinička laboratorijska patologija
W      Opća medicina. Zdravstvena struka
WA   Javno zdravstvo
WB    Medicinska praksa
WC    Prenosive bolesti
WD    Medicina u posebnim okružjima
WE     Mišićno-koštani sustav
WF     Dišni sustav
WG    Kardiovaskularni sustav
WH    Hematološki i limfni sustav
WI      Probavni sustav
WJ     Urogenitalni sustav
WK    Endokrini sustav
WL     Živčani sustav
WM    Psihijatrija
WN    Radiologija. Dijagnostičko snimanje
WO    Kirurgija. Rane i ozljede
WP     Ginekologija
WQ    Porodništvo
WR     Dermatologija
WS     Pedijatrija
WT     Gerijatrija
WU     Stomatologija. Oralna kirurgija
WV    Otolaringologija
WW   Oftamologija
WX    Bolnice i druge zdrastvene zgrade
WZ    Povijest medicine. Medicinski miscelanij

Ispiši stranicu