Projekt SI4CARE: Cjeloviti i organizirani pristup zdrastvenoj skrbi za starije osobe

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu partner je u projektu SI4CARE kojim Europska Unija na ADRION području, kojem pripada i Hrvatska, nastoji potaknuti inovacije u sustavu zdrastvene zaštite starijih osoba. U projekt su kao partneri iz Hrvatske uključene dvije institucije - obje iz Splita. Osim našeg fakulteta, tu je i Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ. Na tragu realizacije cilja ovog projekta, na Medicinskom fakultetu predavanje je održao izv. prof. dr. sc. Aleksandar Džakula iz Škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar", a u raspravu o novim načinima skrbi za starije uključili su se projektni partneri te predstavnici iz insitutcija socijalne i zdrastvene skrbi na području Splitsko-dalmatinske županije.

VIDEO Ispiši stranicu