Pravni akti i dokumenti

Djelatnost knjižnice
Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 
Zakon o pravu na pristup informacijama
Standard za visokoškolske, sveučilišne i znanstvene knjižnice
Standard za digitalne knjižnice

Napredovanja
Upute kandidatima u postupku priznavanja naziva primarijus Ispiši stranicu