Author Impact Beamplots

Ubrzani razvoj informacijskih tehnologija omogućava bazama podataka s citatnim indeksima stalna poboljšanja u samom izgledu i funkcionalnosti sučelja, ali i uvođenje novih indikatora koji održavaju utjecajnost pojedinog autora u nekoj znanstvenoj disciplini. Uz sve više brojčanih pokazatelja utjecajnosti znanstvenika pojavljuju se i novi načini vizualizacije njihove uspješnosti. Tako je tvrtka Clarivate Analytics u sklopu svoje baze Web of Science osmislila “ Author Impact Beamplots”, vizualni prikaz na kojem su prikazani svi izvorni radovi autora u pojedinoj kategoriji ili polju, razvrstani po godinama i prema novom indikatoru – normaliziranom postotku citiranja.
Normalizirani postotak citiranja za pojedini izvorni rad objavljen u nekoj godini pokazuje od kolikog je postotka izvornih radova objavljenih te iste godine, u pripadajućoj kategoriji ili polju, taj rad bio citiraniji. Također, moguće je odrediti medijan novog indikatora za sve izvorne radove autora u svim godinama u određenoj kategoriji ili polju, što u WOS-u nazivaju svojevrsnim “karijernim medijanom”.
 
O novom indikatoru i njegovoj vizualizaciji pogledajte u videu. Ispiši stranicu