CROSBI

U želji da promoviraju svoje znanstvenike i njihova istraživanja države, ulažu velike napore u izgradnju vlastitih baza. Tako je razvijena i hrvatska bibliografska baza podataka CROSBI, s ciljem da naše znanstvene radove učini vidljivijima, dostupnijima, čitanijima, a time i citiranijima. Na tom se virtualnom mjestu sabire popis znanstvenih publikacija hrvatskih istraživača i nude poveznice na njih, a Republika Hrvatska pruža i svojevrsnu pravnu potporu izgradnji ove baze. Naime, prema Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (2017) radovi pristupnika moraju biti uneseni u bazu CROSBI.

Znanstvenici sami izrađuju svoj CROSBI profil u koji pohranjuju:
  • osobne podatke (ime, prezime, alternativna imena korištena pri objavi radova i sl.)
  • svoj matični broj znanstvenika (MBZ)
  • naziv ustanove u kojoj su zaposleni
  • radove kojima su autori (cjelovite tekstove ili bibliografske zapise o radovima)

CROSBI održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković i nudi upute o načinu pohranjivanja radova i izradi CROSBI profila.  Ispiši stranicu