E-theses

DART-Europe E-theses Portal je portal s otvorenim pristupom na više od 1 081 000 doktorskih disertacija sa 570 sveučilišta iz 29 europskih država.

Vrsta baze: Repozitorij
Pristup: Otvoreni pristup
Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti
Izdavač: Association of European Research Libraries
 


Open Access Theses and Dissertations (OATD) je repozitorij koji sadrži diplomske radove i doktorske disertacije u otvorenome pristupu. Zapisi dolaze iz više od 1 100 fakulteta, sveučilišta i istraživačkih institucija. U repozitoriju je više od 5 840 000 radova..

Vrsta baze: Repozitorij
Pristup: Otvoreni pristup
Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti
Izdavač: OATD.org
 


Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD), umrežena digitalna knjižnica diplomskih radova i doktorskih disertacija, pruža informacije i tražilicu za elektroničke teze i disertacije Global ETD Search, bez obzira na to jesu li otvorenog pristupa ili ne, te sadrži više od 6 160 000 radova.
  Ispiši stranicu