Strategije pretraživanja
OSNOVNI KORACI

• Definirati problem o kojem se želi pronaći odgovarajuća literatura

• Odabrati bazu u kojoj će se pretraživati i informirati se o njenim osnovnim karakteristikama

• Uobličiti upit rečenicom

• Razdijeliti rečenicu na koncepte

• Za svaki koncept odabrati odgovarajuće ključne riječi (voditi računa o sinonimima, gramatičkim oblicima i sl. i/ili odabrati odgovarajuće termine iz MeSH-a, ovisno o vrsti baze podataka)

• Izvršiti pojedinačna pretraživanja u odabranoj bazi

• Povezati pretraživanja odgovarajućim operatorima
(AND, OR, NOT)

• Dobivene rezultate ograničiti

• Pregledati rezultate i provjeriti dostupnost teksta Ispiši stranicu