OvidSPVrsta baze: Platforma baza podataka
Pristup: Nacionalna licenca
Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Prirodne znanosti

OvidSP je platforma na kojoj su dostupne sve baze podataka izdavača Ovid Technologies, Inc. (Wolters Kluwer grupacija). Platforma objedinjuje i nudi pristup cijelom nizu baza koje pružaju bibliografske podatke te pristup cjelovitim tekstovima za određene naslove.
Preko OvidSP sučelja dostupne su sljedeće baze podataka:
AGRICOLA, Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR), ERIC, Journals@Ovid Full Text, Medline.

Detaljnije o bazi...
 

AGRICOLA (OvidSP)

AGRICOLA (National Agricultural Library, USA)

Vrsta baze: Bibliografska baza
Pristup: Otvoreni pristup
Područja: Biotehničke znanosti, Prirodne znanosti

Detaljnije o bazi...
 

Evidence-Based Medicine Reviews
 

Zbog isteka licence, baza podataka Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR) više nije dostupna za korištenje, a o obnovi licence bit ćete pravodobno obaviješteni.


Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Pristup: Nacionalna licenca
Područja: 
Biomedicina i zdravstvo

Unutar EBMR-a dostupne su sljedeće baze:
ACP Journal Club
Cochrane Central Register of Controlled Trials (CCRCT)
Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)
Cochrane Clinical Answers (CCA)
Cochrane Methodology Register (CMR)
Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE)
Health Technology Assessments (HTA)
NHS Economic Evaluation Database (NHSEED)


Detaljnije o bazi...
 

ERIC

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Pristup: Nacionalna licenca
Područja: Društvene znanosti

Detaljnije o bazi...
 

Journals@Ovid Full Text

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Pristup: Nacionalna licenca
Područja: Biomedicina i zdravstvo

Detaljnije o bazi...
 

Medline (OvidSP)

Medline (WoS)

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Pristup: Nacionalna licenca
Područja: Biomedicina i zdravstvo

Detaljnije o bazi... Ispiši stranicu