OpenDOAROpenDOAR je direktorij koji sadrži repozitorije diplomskih radova i disertacija u otvorenom pristupu koji su objavljeni širom svijeta, te se mogu pretraživati po lokaciji, sadržaju i statistici. Ispiši stranicu