EBSCOhostVrsta baze: Platforma baza podataka
Pristup: Nacionalna licenca
Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

EBSCOhost je platforma preko koje su dostupne sve EBSCO-ve baze podataka. Obuhvaća niz bibliografskih baza, kao i brojne baze s cjelovitim tekstom radova iz prirodnih, tehničkih, društvenih, humanističkih i biotehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva. Udaljeni pristup na EBSCOhost izvan IP mreže ustanova s pravom pristupa moguće je ostvariti odabirom proxy servera ili putem Shibboleth pristupa.

Detaljnije o bazi...
 

EBSCOhost - EBSCO baze podataka:
 

APA PsycInfo

Vrsta baze: Bibliografska baza
Pristup: Nacionalna licenca
Područja: Društvene znanosti

Detaljnije o bazi...
 

CAB Abstracts

Vrsta baze: 
Bibliografska baza
Pristup: Nacionalna licenca
Područja: Biotehničke znanosti

Detaljnije o bazi...
 

eBook Collection (EBSCOhost)

Pretražite i pregledajte cjeloviti tekst e-knjiga.
 

EconLit

Vrsta baze: Bibliografska baza
Pristup: Nacionalna licenca
Područja: Društvene znanosti

Detaljnije o bazi...
 

GreenFILE

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Pristup: Otvoreni pristup
Područja: Prirodne znanosti

Baza nudi informacije koje pokrivaju sve aspekte ljudskog utjecaja na okoliš. Obuhvaća radove o globalnom zatopljenju, zelenoj gradnji, zagađenju, održivoj poljoprivredi, energiji iz obnovljivih izvora, recikliranju i ostalo. Sadrži kazala i sažetke više od 1 000 000 zapisa, kao i cjelovite tekstove baze Open Access iz više od 15 000 zapisa.

 

Library, Information Science & Technology Abstracts

Vrsta baze: Bibliografska i baza cjelovitih tekstova
Pristup: Nacionalna licenca
Područja:Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

Baza sadrži kazalo više od 560 temeljnih znanstvenih časopisa, gotovo 50 prioritetnih časopisa te gotovo 125 selektivnih znanstvenih časopisa, kao i knjige, istraživačka izvješća i protokole. Obuhvaćene su sljedeće teme: bibliotekarstvo, klasifikacija, katalogiziranje, bibliometrika, internetsko dohvaćanje informacija, upravljanje informacijama i još mnogo toga. Baza obuhvaća materijale od sredine 1960-tih do danas.

 

MathSciNet via EBSCOhost

Vrsta baze: Bibliografska baza
Pristup: Nacionalna licenca
Područja: Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

Detaljnije o bazi...
 

EBSCO Discovery Service je sučelje za objedinjeno pretraživanje svih e-izvora koji su dostupni na vašim institucijama. Sve baze koje su dostupne na pojedinim Sveučilištima i ustanovama te slobodni mrežni izvori sada su pretraživi korištenjem jednog polja.

Objedinjeno pretraživanje mogu koristiti svi pripadnici pojedine sveučilišne zajednice i institucije: studenti, nastavnici i zaposlenici. Korištenje je omogućeno direktno s računala u institucijama, te logiranjem AAI@EduHr identitetom za pretraživanje izvan sustava.

Putem Portala elektroničkih izvora Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu moguće je u padajućem izborniku odabrati jedno od 8 Sveučilišta (Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Osijeku, Sveučilište u Puli, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište u Zadru, Sveučilište Sjever), Institut Ruđer Bošković ili Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu za ostale institucije izvan sastavnica pojedinih Sveučilišta.

Na svakom korisničkom računu je, osim bazama u sklopu nacionalne licence, omogućen pristup i bazama koje pojedino Sveučilište samo pretplaćuje.

Svim drugim knjižnicama i institucijama je također omogućena implementacija EDS okvira za pretraživanje, kao i mogućnost uključivanja dodatnih sadržaja u okvire pretrage.

Institucija koja odabere instalaciju EDS okvira za pretraživanje dobiva pristup bazama s nacionalnom licencom, bazama koje pretplaćuje Sveučilište u čijem se sastavu nalazi, ali i mogućnost pristupa onim bazama koje pretplaćuje vlastitim sredstvima. Ispiši stranicu