Česta pitanja/FAQ

KAKO SE MOŽE PROVJERITI JE LI NEKI ČASOPIS INDEKSIRAN U BAZI CURRENT CONTENTS CONNECT?

Clarivate Analytics, proizvodač ove baze, omogućio je upravo to putem svog pretraživača Master Jounal List u kojem se pomoću filtera naslovi časopisa mogu pretraživati po bazama platforme Web of Science, državama, jeziku i sl.
Klikom na Search Journals dobije se popis svih časopisa koji se indeksiraju na platformi Web of Science (preko 25 000).
U lijevom stupcu Filters, u padajućem izborniku Web of Science Coverage, pod Current Contents, odabirom željene kategorije dobije se popis časopisa s pripadajućim opisom, kao što su: izdavač, ISSN, kategorija te indeksne baze u WoSCC-u.

Pored toga, uvijek je dobro provjeriti stanje indeksiranosti časopisa i u samoj bazi Current Contents Connect.
 


KAKO SE MOŽE PROVJERITI JE LI NEKI ČASOPIS INDEKSIRAN U BAZI WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION?

Clarivate Analytics, proizvodač ove baze, omogućio je upravo to putem svog pretraživača Master Jounal List u kojem se pomoću filtera naslovi časopisa mogu pretraživati po bazama platforme Web of Science, državama, jeziku i sl.
Klikom na Search Journals dobije se popis svih časopisa koji se indeksiraju na platformi Web of Science (preko 25 000).
U lijevom stupcu Filters, u padajućem izborniku Web of Science Coverage, pod Core Collection, odabirom željenog indeksa dobije se popis časopisa s pripadajućim opisom, kao što su: izdavač, ISSN, kategorija te indeksne baze u WoSCC-u.

Pored toga, uvijek je dobro provjeriti stanje indeksiranosti časopisa i u samoj bazi Web of Science Core Collection.
 


KAKO SE MOŽE PROVJERITI JE LI ČASOPIS INDEKSIRAN U MEDLINEU/INDEXU MEDICUSU?

Indeksiranost časopisa u Medlineu lako se može provjeriti koristeći Journals u stupcu Explore na početnoj stranici PubMeda. Može se upisati potpuni ili skraćeni naslov časopisa, kao i ISSN.
Isto se može provjeriti i u bazi Ovid MEDLINE. Odabere se Journals i upiše naslov časopisa (potpuni, a ne skraćeni!) ili prvih nekoliko slova naslova.


KAKO SE MOŽE PROVJERITI JE LI NEKI ČASOPIS INDEKSIRAN U SCOPUSU?

Na mrežnim stranicama baze Scopus, pod izbornikom Sources, možemo potražiti određeni časopis preko Find sources, ako upišemo naziv časopisa.
 


KAKO DOĆI DO POTPUNIH BIBLIOGRAFSKIH PODATAKA O NEKOME RADU OBJAVLJENOME U ČASOPISU AKO SU POZNATI SAMO NEKI ELEMENTI?

Za sve radove (časopise) koji su indeksirani u Medlineu (Indexu Medicusu) bibliografski elementi se mogu lako upotpuniti uz pomoć servisa Single Citation Matcher u stupcu Find na početnoj stranici PubMeda.
Upišu se oni elementi koji su poznati. Rezultat će biti precizniji što je takvih elemenata više.
Ako na ovaj način ne dobijete očekivane informacije, obratite se Knjižnici za pomoć.
 


KAKO SE PREMA VANCOUVERSKOM STILU NAVODI KORIŠTENA LITERATURA?

Iscrpni primjeri citiranja različitih vrsta građe (članci, knjige, mrežni izvori...):

Samples of Formatted References for Authors of Journal Articles International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE): Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (ICMJE Recommendations)
 


KAKO DOĆI DO UPUTA ZA AUTORE ODREĐENOG ČASOPISA?

Upute za autore mogu se naći na mrežnim stranicama samoga časopisa. Ako ne znate URL časopisa, obično je dovoljno u neku tražilicu (npr. Google) upisati naslov časopisa, ili se možete poslužiti abecednim popisom velikog broja biomedicinskih časopisa s poveznicama na upute: Instructions to Authors in the Health Sciences.
 


U ČEMU JE RAZLIKA U PRISTUPU BAZAMA PODATAKA PREKO IP ADRESE U ODNOSU NA PRISTUP UZ KORIŠTENJE LOZINKE (PASSWORDA)?

Pristup koji je reguliran preko IP adresa (Internet Protocol Address) računala dopušta korištenje baze samo s određenog broja računala koja su prijavljena (npr. fakultetska računala). Ako se bazi pristupa s nekog drugog računala (npr. od kuće), pristup neće biti moguć (primjerice, neće se moći dobiti potpuni tekst članaka).
Pristup uz lozinku omogućuje korištenje baze s bilo kojeg računala, neovisno o njegovoj IP adresi.
Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu omogućuje pristup pretplaćenim bazama podataka i preko svog proxy servera. Takav način pristupa omogućuje korištenje baza s bilo kojeg računala uz pristup internetu preko bilo kojeg davatelja usluga za sve korisnike u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Korisnici prethodno moraju imati otvoren korisnički račun i dobiti svoju lozinku od informatičke službe matične ustanove.
 


KAKO SE NAJJEDNOSTAVNIJE MOŽE DOĆI DO POTPUNOGA TEKSTA NEKOG ČLANKA KOJI NAS ZANIMA?

Ako se do informacije o članku došlo pretraživanjem na PubMedu, tada je prvi korak u traženju potpunoga teksta korištenje poveznice LinkOut ispod sažetka pronađene reference. LinkOut će otvoriti popis mjesta na kojima se nalazi traženi rad (najčešće više njih, pod zajedničkim nazivom Full Text Sources). Potrebno je provjeriti sve ponuđene poveznice. Ako to ne uspije, potraga se može nastaviti na Portalu elektroničkih izvora za akademsku i znanstvenu zajednicu objedinjenom pretragom svih baza podataka putem aplikacije EBSCO Discovery Service, kao i na platformi EBSCOhost putem aplikacije Full Text Finder. Naravno, uvijek se možete za pomoć obratiti Knjižnici.
 


AKO ČASOPIS IMA SVOJ ČIMBENIK UTJECAJA (IMPACT FACTOR), ZNAČI LI TO DA JE INDEKSIRAN U CURRENT CONTENTSU?

Ne. Baza Journal Citation Reports, u kojoj se računa i prati čimbenik utjecaja (engl., impact factor) časopisa, uključuje nešto veći broj časopisa od baze Current Contents pa svi časopisi koji imaju svoj čimbenik utjecaja nisu zastupljeni u toj bazi.
 


KAKO SE MOŽE PROVJERITI KOLIKI JE IMPACT FACTOR NEKOG ČASOPISA?

U bazi Web of Science, na vrhu mrežne stranice, nalazi se poveznica na Journal Citation Reports. U polje za pretraživanje Enter a journal name upišite naziv časopisa i otvorit će se njegov Journal Profile iz kojeg su vidljivi čimbenici odjeka (Journal Impact Factor). Bazu JCR također možete pretraživati po naslovu časopisa, kao i po kategorijama. Ispiši stranicu