Maja Buljubašić

 Maja Buljubašić, dr. sc.       Maja Buljubašić je dio istraživačkog tima doc. dr. sc. Ivane Novak Nakir na Katedri za imunologiju i medicinsku genetiku Medicinskog fakultetu u Splitu. Diplomirala je molekularnu biologiju 2005. godine na Biološkom odsjeku PMF-a u Zagrebu, a diplomski rad je izradila na Institutu “Ruđer Bošković”. Od 2006. do 2015. godine bila je zaposlena kao znanstveni novak na Institutu “Ruđer Bošković”, gdje je pod vodstvom dr. sc. Davora Zahradke izradila doktorat znanosti. Doktorirala je 2012. godine na istom fakultetu, smjer molekularna i stanična biologija.
      Od srpnja 2015. godine zaposlena je kao poslijedoktorand na HRZZ projektu „The role of autophagy receptors in selective removal of mitochondria - AutoMito“. U fokusu istraživanja je mitofagija, posebna vrsta autofagije, odgovorna za uklanjanje oštećenih ili suvišnih mitohondrija iz stanice. Poremećaji tog procesa povezuju se sa različitim neurodegenerativnim bolestima i tumorima. Istraživanje mehanizama fosforilacije i dimerizacije receptora mitofagije važno je za razotkrivanje načina nastanka i razvoja bolesti, kako bi se potencijalnom manipulacijom tog procesa moglo doprinijeti borbi protiv bolesti.
Ispiši stranicu