pravo na upis - obavijest

 08.06.2010. PRAVO NA UPIS – OBAVIJEST SVIM PRISTUPNICIMA
 
 
Medicinski fakultet u Splitu će provesti upis samo za one pristupnike koji se nađu na popisu koju će dostaviti fakultetu Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Središnji prijavni ured, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb i koji ispunjavaju preduvjete koji su objavljeni u Brošuri Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Agencije za znanost i visoko obrazovanje i Nacionalnog centara za vanjsko vrjednovanje obrazovanja (NCVVO), Zagreb, studeni 2009.
 
Stoga, Medicinski fakultet u Splitu odbit će upis za pristupnike:
  • koji nemaju završenu četverogodišnju srednju školu, u kojoj su najmanje dvije godine pohađali nastavu iz predmeta biologija, kemija, fizika i latinski jezik, i koji nemaju psihofizičke sposobnosti za studij Medicine i Dentalne medicine,
  • koje nemaju završenu srednju četverogodišnju školui to srednju zdravstvenu školu, smjer medicinska sestra i primalja, za studij Sestrinstvo i bilo kojusrednju školu za studij Fizioterapija i koji nemaju psihofizičke sposobnosti za studij Sestrinstvo i Fizioterapija.
 
Središnji prijavni ured, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb ne provjerava naprijed navedene preduvjete pa stoga sve kandidate molimo da prilikom konačne on line potvrde preko Središnjega prijavnoga ureda, studija i fakulteta koji žele upisati, obrate pozornost na sve navedeno kako zbog nepotrebne nepažnje ne bi propustili pravo na upis.
 
 
 
PRISTUPNICI STARIJI od 24 godine
 
Pristupnici koji su na dan 1. veljače stariji od 24 godine a prijavili su se Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, Središnji prijavni ured, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb, i polagali su ispite državne mature, ostvaruju pravo upisa prema popisu koji će Fakultetu dostaviti Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Središnji prijavni ured odnosno ako neki od studija Medicinskog fakulteta u Splitu odaberu kao jedan od svojih 1.-10. prioriteta i potvrde namjeru upisa.
 
Tim pristupnicima Medicinski fakultet u Splitu ne će prihvatiti prijavu koja se obavlja od 8. do 15. lipnja 2010. za razredbeni postupak koji samostalno provodi Medicinski fakultet u Splitu i s prijamnim ispitom koji će se održati 17. lipnja 2010. samo za preostale pristupnike koji su na dan 1. veljače 2010. stariji od 24 godine a nisu se prijavili u sustav državne mature.
Ispiši stranicu