Banožić Adriana

Adriana Banožić obranila je doktorat na studiju TRIBE 24. travnja 2014.


Fotografija: Adriana Banožić i mentor prof. dr. sc. Damir Sapunar

Naslov disertacije: Ponašanja povezana s boli nakon eksperimentalno izazvanog infarkta miokarda štakora 

Puni tekst doktorata: (TRIBE repozitorij: pdf)

Mentor: prof. dr. sc. Damir Sapunar

Znanstveni rad na kojem se temelji doktorska disertacija:
Banozic A, Grkovic I, Puljak L, Sapunar D. Behavioral changes following experimentally-induced acute myocardial infarction in rats. Int Heart J. 2014;55(2):169-77. (Impact factor: 1,233)

Godina upisa na studij: 2011.


  Ispiši stranicu