Komunikacijske i prezentacijske vještine

Komunikacijske i prezentacijske vještine

Voditeljica: prof. dr. sc. Livia Puljak
Kontakt: livia@mefst.hr
Šifra predmeta: BS26
Ukupno sati: 15
ECTS: 3

Nastavnici:
prof. dr. sc. Livia Puljak
doc. dr. sc. Ivana Bilić, poslovna ekonomija [link]
doc. dr. sc. Slavica Kozina, psiholog [CV]
Gostujući nastavnik: Krešimir Macan [link]

Teme:
Verbalna i neverbalna komunikacija
Javni nastup
Komuniciranje s medijima
Zakonodavni okvir vezan za odnose s medijima
Dobra prezentacija
Planiranje i strukturiranje prezentacije
Pisanje priopćenja za javnost
Izrada prezentacije
Komuniciranje sa zaposlenicima ili u timu
Priopćavanje pozitivnih, negativnih, neutralnih i uvjeravajući poruka
Međunarodno komuniciranje
Pregovaranje

Nastavni materijali:
Upute za pripremu prezentacija

Zanimljiva literatura:
Besplatna e-knjiga: Kako koristiti društvene mreže u zdravstvu [link]

Ispit:
Praktični, izrada prezentacije i priopćenja za javnost Ispiši stranicu