Pretražite novosti:
Upisi u 1. godinu 2019./2020.
Upisi u 1. godinu 2019./2020.
Interreg-IPA CBC
croatia.cochrane.org

Odluka o pobjedničkoj listi za izbor članova Studentskog zbora

Odluka o pobjedničkoj listi za izbor članova Studentskog zbora
22. 7. 2019.

SVEUČILIŠTE U SPLITU
MEDICINSKI FAKULTET

Izborno povjerenstvo
Klasa: 007-04/19-03/0001
Ur. broj: 2181-198-01-01-19-0006
Split, 22. srpnja 2019.

Na temelju odredbi Pravilnika za provedbu izbora predstavnika studenata u Studentski zbor Sveučilišta u Splitu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Splitu (svibanj 2019.), a na temelju zapisnika Biračkog odbora od 19. srpnja 2019. Izborno povjerenstvo za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Medicinskog fakulteta u Splitu, na svojoj 3. sjednici održanoj 22. srpnja 2019., donosi
 
O D L U K U o pobjedničkoj listi
 
Na studentskim izborima za Studentski zbor Medicinskog fakulteta u Splitu pobijedila je KANDIDACIJSKA LISTA JELENE ŠUTO.

Dostaviti:
  1. Dekanu prof. dr. sc. Zoranu Đogašu
  2. Studentskom zboru Sveučilišta u Splitu
  3. Mrežne stranice Fakulteta
  4. Arhiva
Predsjednik Izbornog povjerenstva

Doc. dr. sc. Joško Božić

Odluka o pobjedničkoj listi (pdf)
Kandidacijska lista Jelene Šuto (pdf)


9. 7. 2019.

SVEUČILIŠTE U SPLITU
MEDICINSKI FAKULTET

Klasa: 007-04/19-03/0001
Ur. broj: 2181-198-01-01-19-0003
Split, 9. srpnja 2019.

Temeljem odredbi Pravilnika za provedbu izbora predstavnika studenata u Studentski zbor Sveučilišta u Splitu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Splitu, a u svezi s odlukom o raspisivanju izbora za članove Studentskog zbora Medicinskog fakulteta u Splitu od 19. lipnja 2019. (klasa: 003-05/19-03/0001, Ur. broj: 2181-198-01-01-19-0267), Izborno povjerenstvo na svojoj 2. sjednici održanoj 9. srpnja 2019., donosi
 
O D L U K U

I.
Utvrduje se pravovaljanost jedine pristigle kandidacijske liste i to nositeljice Jelene Šuto.

II.
Predvorje na l. katu zgrade A Medicinskog fakulteta pobliže se određuje za mjesto održavanja izbora raspisanih za dan 19. srpnja 2019. u vremenu od 8 do 20 sati.

III.
Ova odluka objavljuje se na mrežnim stranicama Medicinskog fakulteta.


Predsjednik Izbornog ovjerenstva

Doc. dr. sc. Joško Božić

Odluka (pdf)19. 6. 2019.

SVEUČILIŠTE U SPLITU

MEDICINSKI FAKULTET
Klasa: 003-05/19-03/0001
Ur.broj: 2181-198-01-01-19-0253
Split, 19. lipnja 2019.


Na temelju članka 12. st. 2. Pravilnika za provedbu izbora predstavnika studenata u  Studentski zbor Sveučilišta u Splitu i studenske zborove sastavnica Sveučilišta u Splitu, donosim
 
 
O D L U K U


I.
Raspisuju se izbori za članove Studenskog zbora Medicinskog fakulteta u Splitu.

II.
Izbori će se održati dana 19. srpnja 2019. godine na Medicinskom fakultetu u Splitu u vremenu od 8 do 20 sati u predvorju Fakulteta, Šoltanska 2, Split (Križine).
 

Dekan
 
Prof. dr. sc. Zoran Đogaš


Odluka (pdf)

Pravilnik za provedbu izbora (pdf)

Ispiši stranicu