Pretražite novosti:
Upisi u 1. godinu 2019./2020.
Upisi u 1. godinu 2019./2020.
Interreg-IPA CBC
croatia.cochrane.org

Obavijest o obvezi izdavanja i primanja e-Računa od 1. srpnja 2019. godine

Obavijest o obvezi izdavanja i primanja e-Računa od 1. srpnja 2019. godine
OBAVIJEST O OBVEZI IZDAVANJA I PRIMANJA E-RAČUNA OD 1. SRPNJA 2019. 
 
Medicinski fakultet u Splitu obavještava gospodarske subjekte da sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 24/18.) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 2014/55/EU, od 1. srpnja 2019. godine stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave. 
 
Prema članku 6. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018), od 1. srpnja 2019. godine Medicinskom fakultetu u Splitu više neće biti dozvoljeno zaprimanje računa u papirnatom obliku putem pošte ili skeniranih putem e-maila (ističemo da se ni skenirani račun u PDF-obliku i dostavljen mailom ne smatra e-računom). 
 
Napominjemo kako je Medicinski fakultet u Splitu sukladno čl. 6. st. 2. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi obvezan zaprimati i plaćati isključivo  e-Račune koji su sukladni EU normi
 
Stoga, obavještavamo sve gospodarske subjekte koji šalju račune prema Medicinskom fakultetu u Splitu da od 1. srpnja 2019. godine moraju imati ugovorenu mogućnost slanja e-računa. 
 
Upućuju se gospodarski subjekti da se za dodatne informacije oko procedure otvaranja servisa e-račun (jer ćete samo preko njega moći poslovati sa Medicinskim fakultetom u Splitu kao obveznikom javne nabave) dodatno informirate u poslovnici Fine ili preko svog knjigovodstvenog servisa.
Ispiši stranicu