Pretražite novosti:
Upisi u 1. godinu 2019./2020.
Upisi u 1. godinu 2019./2020.
Interreg-IPA CBC
croatia.cochrane.org

Natječaj za izbor glavnog urednika časopisa Croatian Medical Journal

Natječaj za izbor glavnog urednika časopisa Croatian Medical Journal
Na temelju članka 16. Sporazuma o časopisu Croatian Medical Journal (u daljnjem tekstu: CMJ), donosi se
 
ODLUKA O OBJAVI NATJEČAJA ZA IZBOR GLAVNOG UREDNIKA ČASOPISA CMJ
 
 
I.         Pozivaju se svi zainteresirani nastavnici, zaposlenici Medicinskih fakulteta u Zagrebu, Splitu i Rijeci, izabrani u znanstveno-nastavna zvanja, koji ispunjavaju propisane uvjete, da u roku 30 dana, računajući od dana objave ove odluke na službenim mrežnim stranicama suvlasnika časopisa, podnesu prijavu za izbor glavnog urednika CMJ-a.
 
II.        Uvjeti za izbor glavnog urednika:

1.         završen studij medicine;
2.         izbor u znanstveno-nastavno zvanje u području Biomedicine i zdravstva i na   radno mjesto kod jednog od suvlasnika časopisa CMJ;
3.         postojanje znanstvenih radova iz polja i grane u kojoj je izabran u znanstveno-nastavno zvanje, te kojima je značajno unaprijedio znanost, pri čemu se posebno cijeni međunarodna afirmacija i priznatost njegova znanstvenog rada, odnosno njegov značaj u nacionalnom okviru;
4.         posjedovanje upravno-administrativnih sposobnosti,
5.         posjedovanje iskustva u vođenju i uređivanju publikacija.
 
III.       Prijava treba sadržavati:

1.         ponudu;
2.         isprave o ispunjavanju uvjeta,
3.         životopis.
           
Glavni urednik se bira na mandatno razdoblje od tri (3) godine.

Ponuda s prilozima iz točke II. ove Odluke predaje se u tri primjerka osobno ili preporučenom pošiljkom Tajništvu Fakulteta (urudžbeni zapisnik), Zagreb, Šalata 3, najkasnije do 05.siječnja 2019. godine. Ispiši stranicu