MOBILNA PROTETIKA

Opis Kolegija

Program studija Mobilne protetike poučava studente o osnovnim biomedicinskim i tehnološkim znanjima i mobilnoprotetičkim vještinama nužnim za klinički rad u suvremenoj (konvencionalnoj ili implato-protetičkoj terapiji potpuno bezubih i djelomične ozubljene čeljusti s pripadajudčim dijelovima mekih i tvrdih oralnih tkiva. Nastavnim programom potiče se sposobnost studenata da analizom postojećeg stanja mekih i tvrdih oralnih tkiva i odabirom najprikladnije mobilnoprotetičke terapije, temeljene na interdisciplinarnom pristupu za svaki pojedinačni klinički slučaj, dobiju temeljne smjernice u profilaksi i terapiji stomatognatog sustava bezubog pacijenta. Time će se osposobiti za kvalitetno rješenje oralnog zdravlja ljudi raznih generacija, potreba i kultura u ovisnosti o njihovu socioekonomskom statusu.
Znanja i vještine dijagnostičkih, terapijskih i laboratorijskih postupaka razvijaju se predavanjima, seminarima i vježbama u malim grupama studenata uz kontrolu nastavnika i suradnika Katedre za dentalnu  protetiku. 



Nastavnici i suradnici:

doc. dr. sc. Renata Poljak-Guberina, dr. med. dent., spec. stomatološke protetike
voditelj kolegija
poljak@sfzg.hr

doc. dr. sc. Tea Galić, dr. med. dent.
suradnica
tea.galic@mefst.hr

Božo Lončar, univ. mag. med. dent., spec. stomatološke protetike
vanjski suradnik
bozo.loncar@mefst.hr

Sanja Jemo  dr. dent med, specijalist dentalne protetike

Miro Mušan dr. dent. med , specijalist  dentalne proteitke

izv. prof. dr. sc. Ivan Kovačić, dr. med. dent., spec. stomatološke protetikere
ikovacic@mefst.hr

Diana Vidović, dr. med. dent.
Suradnik : naslovni Asistent
diana.dominovic@gmail.com

Matea Matejić, dr. med. dent.
Suradnik : naslovni asistent
matea.matejic@gmail.com



 
                        KOLEGIJ                               
                                             Nastava 2018./2019.



                        Mobilna protetika 1
                                              Predavanja
                                              Seminari
                                              Vježbe
                                             
                        Mobilna  protetika 2
                                              Predavanja
                                              Seminari
                                              Vježbe
                                        
                        Mobilna protetika 3    
                                              Seminari
                                              Vježbe
                       
                        Mobilna  protetika 4
                                                Raspored



__


OBAVIJESTI


07.03 .2018  - RASPORED  TEMA  po Studentima ( MOBILNA 3)
14.04.2018- Natječaj za demostraturu 2018

  Ispiši stranicu