FIKSNA PROTETIKA

Opis kolegija:
 
Svrha kolegija je podučiti studente osnovnim teoretskim i praktičnim znanjima iz područja fiksne protetike. Cilj nastave je aktivno provesti studente kroz sve kliničke faze obrade pacijenta, ali i prikazati složene suvremene tehnološke postupke izrade fiksnoprotetskih nadomjestaka u dentalnom laboratoriju. Time se želi postići kompletiranje znanja u jedinstvenu cjelinu s obzirom na međusobnu ovisnost kliničkih i laboratorijskih postupaka. Cjelokupna nastava osmišljena je s osvrtom na konstantno rastuće estetske zahtjeve pacijenata kao i tržište materijala koje se svakodnevno mijenja. Sve navedeno trebalo bi studente postupno pripremati za pristup pacijentu koji treba fiksnoprotetski nadomjestak, odnosno za samostalni klinički rad.


Nastavnici i suradnici:

doc. dr. sc. Renata Poljak-Guberina, dr. med. dent., spec. stomatološke protetike
Voditelj kolegija
e-pošta: poljak@sfzg.hr

doc. dr. sc. Tea Galić, dr. med. dent.
tea.galic@mefst.hr

Božo Lončar, univ. mag. med. dent., spec. stomatološke protetike
bozo.loncar@mefst.hr

Sanja Jemo dr. dent. med. , specijalist dentalne protetike
sanja.jemo@gmail.com

Miro Mušan dr. dent.med , specijalist protetike

Diana Vidović, dr. med. dent.
vanjska suradnica
diana.dominovic@gmail.com

Matea Matejić, dr. med. dent.
vanjska suradnica
matea.matejic@gmail.com
 
izv. prof. dr. sc. Ivan Kovačić, dr. med. dent., spec. stomatološke protetike
ikovacic@mefst.hr
 

                       KOLEGIJ                               
                                             Nastava 2018./2019.

                        Fiksna protetika 1
                                              Predavanja
                                              Seminari
                                              Vježbe
                                        
                        Fiksna protetika 2
                                              Predavanja
                                              Seminari
                                              Vježbe
                                        
                         Fiksna protetika 3    
                                              Seminari
                                              Vježbe
                       
                         Fiksna protetika 4
                                                Raspored Ispiši stranicu