FIKSNA PROTETIKA

Opis kolegija:
 
Svrha kolegija je podučiti studente osnovnim teoretskim i praktičnim znanjima iz područja fiksne protetike. Cilj nastave je aktivno provesti studente kroz sve kliničke faze obrade pacijenta, ali i prikazati složene suvremene tehnološke postupke izrade fiksnoprotetskih nadomjestaka u dentalnom laboratoriju. Time se želi postići kompletiranje znanja u jedinstvenu cjelinu s obzirom na međusobnu ovisnost kliničkih i laboratorijskih postupaka. Cjelokupna nastava osmišljena je s osvrtom na konstantno rastuće estetske zahtjeve pacijenata kao i tržište materijala koje se svakodnevno mijenja. Sve navedeno trebalo bi studente postupno pripremati za pristup pacijentu koji treba fiksnoprotetski nadomjestak, odnosno za samostalni klinički rad.


Nastavnici i suradnici:

doc. dr. sc. Renata Poljak-Guberina, dr. med. dent., spec. stomatološke protetike
voditelj kolegija
e-pošta: poljak@sfzg.hr

izv. prof. dr. sc. Ivan Kovačić, dr. med. dent., spec. stomatološke protetikere
e-pošta:  ikovacic@mefst.hr

doc. dr. sc. Tea Galić, dr. med. dent.
suradnica
e-pošta: tea.galic@mefst.hr

Božo Lončar, univ. mag. med. dent., spec. stomatološke protetike
vanjski suradnik
e-pošta: bozo.loncar@mefst.hr

Ivan Perić, dr. med. dent., spec. stomatološke protetike
vanjski suradnik
e-pošta: ivanperic40@gmail.com

Brano Tot, dr. med. dent., dr. med., spec. opće kirurgije
vanjski suradnik
e-pošta: brano.tot@gmail.com

Diana Vidović, dr. med. dent.
vanjska suradnica
e-pošta: diana.dominovic@gmail.com

Matea Matejić, dr. med. dent.
vanjska suradnica
e-pošta: matea.matejic@gmail.com

 

 

                                      KOLEGIJ                               
                                             Nastava

                        Fiksna protetika 1
                                              Nastava
                                              Seminari
                                              Vježbe
                                              Raspored

                        Fiksna protetika 2
                                              Nastava
                                              Seminari
                                              Vježbe
                                              Raspored

                         Fiksna protetika 3    
                                              Seminari
                                              Vježbe
                                              Raspored
                       
                           Fiksna protetika 4
                                                Raspored


____

OBAVJESTI
14.4.2018- Natječaj za demostratore 2018

21,04 _Obavjes o rasporedu i vremenu za kolokvij i ispit - 5 godina dm
 

 

Ispiši stranicu