PROTETIKA DENTALNE MEDICINE

O Katedri:
Katedra za protetiku dentalne medicine studija dentalne medicine Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu osnovana je 2010. godine. Postojeća struktura katedre nastala je u želji da se olakša proces edukacije studenata dentalne medicine; cilj nastave je studentima pružiti znanje o promjenama koje zahvaćaju stomatognati sustav kod djelomično i potpuno bezubih pacijenata kao i znanje o tehnikama provođenja različitih terapija kod takvih pacijenata. Zadaća nastave je, uz prezentiranje znanja o kraniomandibularnim disfunkcijama i njihovoj pripadajućoj etiologiji, patologiji te patofiziologiji, studente osposobiti i za samostalno izvođenje dijagnostike i odgovarajuće protetske terapije. Katedra sa svojim kolegijima obuhvaća područja fiksne i mobilne protetike, gnatologije te materijala koji se koriste u ordinacijama i laboratorijima dentalne medicine.


Nastavnici i suradnici katedre:

doc. dr. sc. Renata Poljak-Guberina, dr. med. dent., spec. stomatološke protetike
Pročelnca katedre
rpoljak@sfzg.hr
renata.poljak@mefst.hr4.6.2018. Obavijest o ispitu:

Ispit iz Mobilne protetike IV i Fiksne protetike IV održat će se 02. srpnja 2018. u 9 sati u prostoriji za protetsku pretkliniku A113 na 1. katu (zgrada A)

           Kolegij:
Novosti

Raspored za 6. godinu 2018/2019 Ispiši stranicu