PROTETIKA DENTALNE MEDICINE

O Katedri:
Katedra za protetiku dentalne medicine studija dentalne medicine Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu osnovana je 2010. godine. Postojeća struktura katedre nastala je u želji da se olakša proces edukacije studenata dentalne medicine; cilj nastave je studentima pružiti znanje o promjenama koje zahvaćaju stomatognati sustav kod djelomično i potpuno bezubih pacijenata kao i znanje o tehnikama provođenja različitih terapija kod takvih pacijenata. Zadaća nastave je, uz prezentiranje znanja o kraniomandibularnim disfunkcijama i njihovoj pripadajućoj etiologiji, patologiji te patofiziologiji, studente osposobiti i za samostalno izvođenje dijagnostike i odgovarajuće protetske terapije. Katedra sa svojim kolegijima obuhvaća područja fiksne i mobilne protetike, gnatologije te materijala koji se koriste u ordinacijama i laboratorijima dentalne medicine.


Nastavnici i suradnici katedre:

doc. dr. sc. Renata Poljak-Guberina, dr. med. dent., spec. stomatološke protetike
Pročelnik katedre
e-pošta: poljak@sfzg.hri

Zamjenik pročelnika katedre
izv. prof. dr. sc. Ivan Kovačić, dr. med. dent., spec. stomatološke protetikere
e-pošta: ikovacic@mefst.hr


           Kolegij:
Novosti

_natjećaj za demostratore mobilna 1 i fiksna 1

- rezultat natječaja za demostratore
- Ispiši stranicu