PROTETIKA DENTALNE MEDICINE

O Katedri:
 
Katedra za protetiku dentalne medicine studija dentalne medicine Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu osnovana je 2010. godine. Postojeća struktura katedre nastala je u želji da se olakša proces edukacije studenata dentalne medicine; cilj nastave je studentima pružiti znanje o promjenama koje zahvaćaju stomatognati sustav kod djelomično i potpuno bezubih pacijenata kao i znanje o tehnikama provođenja različitih terapija kod takvih pacijenata. Zadaća nastave je, uz prezentiranje znanja o kraniomandibularnim disfunkcijama i njihovoj pripadajućoj etiologiji, patologiji te patofiziologiji, studente osposobiti i za samostalno izvođenje dijagnostike i odgovarajuće protetske terapije. Katedra sa svojim kolegijima obuhvaća područja fiksne i mobilne protetike, gnatologije te materijala koji se koriste u ordinacijama i laboratorijima dentalne medicine.


Nastavnici i suradnici katedre:

doc. dr. sc. Renata Poljak-Guberina, dr. med. dent., spec. stomatološke protetike
Pročelnica katedre
poljak@sfzg.hr

doc. dr. sc. Tea Galić, dr. med. dent.
Zamjenica pročelnice katedre
tea.galic@mefst.hr

Tajnica katedre: Matea Matejić-Majstorović dr. med. dent

Suradnici: Naslovni asistenti:

Diana Vidović, dr. dent. med
dianadominikovic@gmail.com

Matea Matejić-Majstorović, dr. dent med
matea.matejic@gmail.com

Suradnici kliničkih vježbi :

Miro Mušan, dr. dent. med., specijalist dentalne protetike

Božo Lončar, univ. mag. med. dent., specijalist stomatološke protetike
bozo.loncar@mefst.hr

Sanja Jemo,  dr. dent. med., specijalist dentalne protetike
sanja.jemo@gmail.com

doc. prim. dr. sc. Ognjenović Marina, dr. med. dent. spec. dent
marina.ognjenovic1@gmail.com

doc. prim. dr. sc. Davor Seifert, dr. med. dent., spec. stomatološke protetike
davor.seifert@gmail.com

Kolegij:
Novosti

Literatura za mobilnu i fiksnu protetiku 


Raspored za 6. godinu 2018/2019

10.01.2019.
Otvoren je natječaj za demonstratore pri Katedri za protetiku. Aplikacijski obrazac možete naći OVDJE.
Prijave poslati na mail poljak@sfzg.hr Ispiši stranicu