Patologija

Datum osnivanja katedre:
1. rujna 1982. godine
Pročelnica katedre:
prof. dr. sc. Valdi Pešutić Pisac,
tel: 556-513, e-mail: valdypp@gmail.com

Nastavna djelatnost na katedri za patologiju
Popis studija na kojima katedra drži nastavu:
- Medicina
- Dentalna medicina
- Farmacija

Nastavnici koji sudjeluju u izvođenju nastave
Stručno-znanstveni rad u katedri

Usmeni ispit u dekanskom roku za predmet Patologija, održat će se 4. rujna u 9:00 h na PAK-u. Ispiši stranicu