Medicinska fizika i biofizika

Pročelnica: dr. sc. Marija Raguž, docent

- Organizacija rada na katedri

- Popis studija na kojima katedra drži nastavu:
  Medicina
  Dentalna medicina
  Farmacija
  Medical Physics and Biophysics
  Physics Overview (elective course)
 
- Nastavnici

- Znanost

Ispiši stranicu