kolegij: Oralna kirurgija

#Opis kolegija:
Nastava započinje u 7. semestru predavanjima i pretkliničkim vježbama na fantomskom radnom mjestu. Nakon pretkliničkih vježbi, a prije kliničkih vježbi student polaže kolokvij iz područja lokalne anestezije i vađenja zubi. Tijekom 7. i 8. semestra naglasak je na vježbama iz uzimanja anamneze, kliničkog pregleda i vađenju zubi. Student mora naučiti komplicirano vađenje zuba sa separacijom zubnih korjenova i primjenu poluga. Tijekom  9. i  10. semestra  svladati dijagnostiku i postupke liječenja odontogene upale, dijagnostike cističnih promjena i benignih tumora usne šupljine te dijagnostike premalignih lezija i rano otkrivanje karcinoma usne šupljine. Interdisciplinarnim pristupom usvojiti znanja o mogućnostima liječenja impaktiranih i retiniranih zubi i indikacijama za pretprotetski kirurški zahvat.Zadatak nastave je da studenta pripremi za otkrivanje razlićitih kliničkih slika pojedinih patoloških promjena u usnoj šupljini i diferencijalnoj dijagnostici.

Nakon položenog kolegija student mora biti sposoban:
Učiniti prvi klinički oralnokirurški pregled, posebno s obzirom na dijagnostiku bolova, patoloških promjena i diferencijalnu dijagnostiku. Primjeniti sve tehnike lokalne anestezije u dentalnoj medicini i oralnoj kirurgiji. Tijekom seminara na pretkliničkim fantomima uvježbati tehnike vađenja zubi kako bi mogli pristupiti kliničkim vježbama. Završetkom nastave mora znati učiniti i komplicirano vađenje te riješiti sve komplikacije tijekom davanja lokalne anestezije, tijekom i nakon vađenja zuba.
Ovladati znanjem o odontogenoj upali: etiologiji, dijagnostici i liječenju.


Nastavnici i suradnici u nastavi:


Doc. dr. sc. Ivan Galić, viši zn. suradnik
spec. oralne kirurgije                                       igalic@mefst.hr
Scopus Author ID: 36503916500
Reserchgate


Doc. dr.sc. Ivan Brakus
spec. oralne kirurgije                            ivan.brakus@mefst.hr


mr. sc. Jozo Badrov,
spec. oralne kirurgije                                 jbadrov3@gmail.com


mr.sc. Željka Juras
spec. oralne kirurgije

dr. Luka Prolić
spec. oralne kirurgije
 


 13.6.2018. Rezultati ispita iz Oralne kirurgije 1-ispravljeno 2

 

Oralna kirurgija 1, privremeni raspored vježbi u akademskoj 2017.-2018.godini

Oralna kirurgija 1, privremeni raspored predavanja u akademskoj 2017.-2018.godini

  


 

Oralna kirurgija 3, raspored nastave u akademskoj 2017.-2018. godini


Oralna kirurgija 2, akademska godina 2017./2018.

Raspored vježbovnih skupina iz oralne kirurgije 2 (22.11.-15.12.2017.)Za ispit iz Oralne kirurgije 1 potrebno je savladati poglavlja:

Miše: Oralna kirurgija
anatomija
anestezija
lokalna anestezija
ekstrakcije
apikotomija
impaktirani i retinirani zubi
radikularne ciste (samo male)

 

Bagatin: Maksilofacijalna kirurgija
odontogene upale

Litratura, popis:

Članci DentiST: 

Ispiši stranicu