Kirurgija

Datum osnivanja: 1997.g.
Pročelnik katedre: Prof.dr.sc. Ivo Jurić
Zamjenik pročelnika: Doc.dr.sc. Zenon Pogorelić
Tajnik katedre: Doc.dr.sc. Dragan Krnić

Plan rada: 
Na katedri se održava nastava  za studente medicine s programom (predavanja 70 sati, seminara 70 sati i 95 sati vježbe) i studente dentalne medicine (20 sati predavanja, 20 sati vježbi i 20 sati seminara) Medicinskog fakulteta u Splitu.
Održava se nastava iz kirurgije i za potrebe stručnih studija smijera Sestrinstva (20 sati predavanja, izborni predmet sa 10 sati predavanja i 20 sati vježbi),  Fizikalne terapije (25 sati predavanja) i Radiološke tehnologije (30 sati predavanja i 15 sati vježbi).

Nastava se održava u prostorijema fakulteta te u predavaonicama u sklopu KBC "Split" na lokalitetu «Firule»  uz korištenje 2 seminarske dvorane na Klinici za kirurgiju.
Pri Katedri funkcionira i Laboratorij eksperimentalne kirurgije. Laboratorij je opremljen  za  edukaciju i eksperimentalni rad iz područja minimalno invazivne kirurgije. Voditelj eksperimentalnog istraživanja iz novih operacijskih tehnika (NOTES – NOSCAR) je prof. dr. sc. Z. Perko.
Članovi katedre su sudionici brojnih domaćih i međunarodnih kirurških kongresa kao pozvani predavači voditelji sekcija i okruglih stolova.Popis studija na kojima katedra drži nastavu:
- Medicina
- Dentalna medicina
- Stručni studij SESTRINSTVA
- Stručni studij FIZIKALNE TERAPIJE
- Stručnii studij RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA

Nastavnici

Kolegiji:

Ortopedija Ispiši stranicu