Ginekologija i porodništvo

Pročelnik Katedre: Prof.dr.sc. Tomislav Strinić

Od 1997.godine djeluje kao samostalna Katedra Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Opći podaci

Popis studija na kojima katedra drži nastavu:
Medicina
Dentalna medicina
Nastavnici

Ispiši stranicu