Farmakologija

Katedra za farmakologiju osnovana je 1997. godine osamostaljenjem Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Od osnutka do rujna 2015. godine kontinuirano je vodi prof. dr. sc. Mladen Boban.

Organizacija rada na Katedri:
  - Pročelnik Katedre: doc. dr. sc. Ivana Mudnić
  - Članovi Katedre:
     prof. dr. sc. Mladen Boban 
     prof. dr. sc. Darko Modun
     Ana Marija Milat, mag. pharm.
     Mia Grga, mag. ing. chem. ing.

     Diana Jurić, mag. pharm.
 
     Antonela Slišković, univer. bacc. med. lab. diagn.

Popis studija na kojima katedra drži nastavu:
 - Medicina
 - Dentalna medicina
 - Odjel zdravstvenih studija
 - Farmacija
 - Pharmacology
-----------------------------------------
Nastavnici
Znanost   
Nastavni materijali


  Ispiši stranicu