Dermatovenerologija

Katedra za dermatovenerologiju djeluje u sklopu Klinike za kožne i spolne bolesti KBC Split i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Šoltanska 1, Split.
Nastavnici Katedre za dermatovenerologiju sudjeluju u nastavi dodipomskih kolegija za studij medicine (80 sati) , dentalne medicine (30 sati), sestrinstva (26 sati), primaljstva (26 sati), medicine na engleskom (80 sati) te farmacije. Katedra je od akademske godine 2009/10. utemeljila izborni predmet Medicinska kozmetologija (24 sata). Pored toga, nastavnici sudjeluju u radu izborne nastave doktorskog studija Biologija novotvorina te  Klinička medicina utemeljena na dokazima - klinička epidemiologija.
Nastava se sastoji od predavanja, seminara i vježbi. Uvjet za usmeni dio ispita je položen pismeni dio te uredno pohađanje nastave.

Cilj Katedre je obrazovanje medicinskih kadrova na spomenutim studijima te znanstveno istraživački rad na polju dermatološke onkologije, kao i organiziranje tečajeva trajne izobrazbe za liječnike obiteljske medicine i te specijaliziranih tečajeva za dermatovenerologe.

Popis studija na kojima katedra drži nastavu:
- Medicina
- Dentalna medicina
- Stručni studij - Sestrinstvo

Nastavnici

Nastava se održava u prostorijama Klinike za dermatovenerologiju te poliklinike, KBC Split tijekom oba semestra.

Unutar 13 dana nastave na smijeru Medicina i Medicina – engleski studij, održava se :
20 sati predavanja
20 sati seminara
40 sati vježbi

Unutar 6 dana nastave na smijeru Dentalna medicina, održava se:
12 sati predavanja
8 sati seminara
10 sati vježbi

Tijekom odvijanja nastave na na Stručnom studiju smijer Sestrinstvo i Primaljstvo održava se  18 sati predavanja i 8 sati seminara (sestrinstvo) odnosno 20 sati predavanja i 6 sati seminara (primaljstvo)

Izborni predmet Medicinska kozmetologija sastoji se od
8 sati predavanja
8 sati seminara
8 sati vježbi
Ispiši stranicu