Anatomija


KATEDRA ZA ANATOMIJUNastavnici i suradnici na Katedri za anatomiju:
sjede s lijeva na desno: Prof. Irena Pintarić, Prof. Katarina Vukojević, Prof. Ivica Grković, Prof. Ana Marušić, Prof. Katarina Vilović
stoje s lijeva na desno: Dr. Benjamin Benzon, Doc. Natalija Filipović, Dr. Danica Ivanković, Dr. Nikola KljučevićIzvješće o odrađenoj demonstraturi na Katedri za anatomiju nalazi se OVDJE. Molim da demonstratori usporede ovo izvješće sa svojom evidencijom i da se jave u slučaju neslaganja.
Izvješće će se poslati u referadu kako bi se mogle pripremiti isplate za demonstratore.
Prof. Grković

- ORGANIZACIJA NASTAVNIOG PROCESA NA KATEDRI ZA ANATOMIJU  

- NASTAVNICI I SURADNICI (informacije o djelatnicima Katedre za anatomiju)  

- OBAVIJESTI U SVEZI NASTAVE MOŽETE VIDJETI OTVARANJEM NAVEDENIH POVEZNICA:     


  MEDICINA

  DENTALNA MEDICINA

  FARMACIJA

  SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA

 
Ispiši stranicu