DentiST
Organizacija studenata dentalne medicine Splita je osnovana 2017. godine u Splitu. Ciljevi udruge su: predstavljanje studenata dentalne medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, priključenje Europskoj organizaciji studenata dentalne medicine, sudjelovanje u projektima razmjene i suradnje studenata i promocija studija Dentalne medicine.

Predsjednik (2017.-2019.):                            Potpredsjednica (2017.-2019.):
Mario Stipić                                                  Ana Hrboka
email: mario.stipic@yahoo.com                anaa1005@hotmail.com

Facebook grupa: https://www.facebook.com/groups/1697173320587909/
 
Association of dental medicine students Split DentiST was founded in Split in 2017. Main goals of this association are: representing students od dental medicine studies of School of medicine in Split, joining European dental students' association, participating in student exchange and cooperation projects and promoting dental medicine studies.

President (2017-2019):                                   Vice president (2017-2019):
Mario Stipić                                                    Ana Hrboka
email: mario.stipic@yahoo.com                  anaa1005@hotmail.com Ispiši stranicu