Prikupljanje bibliografskih podataka u sklopu drugog ciklusa reakreditacije visokih učilišta

Prikupljanje bibliografskih podataka u sklopu drugog ciklusa reakreditacije visokih učilišta
Budući da je u tijeku drugi ciklus reakreditacije visokih učilišta u RH (obvezan postupak vanjskog vrednovanja kvalitete svih visokih učilišta), Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu nastavlja sustavno prikupljati i analizirati podatke o svojim procesima, resursima i rezultatima. Prvi je ciklus reakreditacije započeo 2010. g. i završio 2016. te je od 2017. započeo drugi ciklus.
 
Jedno od područja vrednovanja je i znanstvena djelatnost institucije koja se, između ostaloga, procjenjuje i na temelju:
 
 • bibliografije visokog učilišta
 • bibliografije po znanstvenim područjima
 • bibliografije nastavnika
 
Bibliografiju čini popis:
 
 • znanstvenih radova sukladno s Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
 • inozemno izdanih knjiga kojima je autor nastavnik institucije
 • domaćih knjiga kojima je autor nastavnik institucije
 • poglavlja u knjigama kojima je autor nastavnik institucije
 • knjiga kojima je urednik nastavnik institucije
 • stručnih radova
 • recenziranih radova sa znanstvenih i stručnih skupova
 • radova nastavnika institucije u časopisima visokog učilišta
 
Vrednovanje institucije, provodi se i na temelju podataka dobivenih u bazama podataka Web of Science, Scopus ili CROSBI, a odnose se na:
 • ukupan broj citata visokog učilišta
 • ukupan h-indeks visokog učilišta
 
Radi kvalitetnog i brzog prikupljanja navedenih podataka, potrebno je da svaki znanstvenik posjeduje jedinstvenene brojeve pomoću kojih se njegove publikacije mogu pronaći u bazama podataka Web of Science, Scopus i CROSBI. Ukoliko ih već ne posjeduje, može ih zatražiti na sljedećim poveznicama:
 • ResearcherID za pretraživanje u bazi Web of Science
 • ORCID ID   za pretraživanje u bazi Scopus
 • MBZ za pretraživanje u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji CROSBI
 
Također je potrebno da znanstvenik u spomenutim bazama provjeri je li za rad kojemu je autor naveo instituciju kojoj pripada te da provjeri je li naziv institucije točno napisan.

  Ispiši stranicu